Bilder Nordisk
Svend Erik Larsen
Aalborghallen
Middag-1
Middag-2
Mary
Vinner single
Vinnere double