Aktuelle nyheter

 Nordisk Mesterskap - de som har bilder de ønsker å dele   med klubbens medlemmer kan sende dem til meg på mail

 

 Månedskonkurransen for juni er flyttet til torsdag 09.juni

 

 Aktiviteter våren 2022, se Administrativ info


 Puljeinndeling månedskonkurranse, se Admin. info