Aktuelle nyheter

 Puljeinndeling: Start første pulje hver dag endres til kl.10:00, andre   pulje starter 12:00. Viktig at man følger puljeinndelingen.


 Nordisk Mesterskap i Oslo - Banketten avlyst av arrangør


 Aktiviteter våren 2024, se Admin. info

 Tilleggspoeng 2024, basert på grense=230, se Admin. info

 Puljeinndeling 2024, månedskonk. fra Febr, se Admin. info

 Medlemsoversikt, se Admin. info 

 Lynkurs i Bowling, se Admin. info