Aktuelle nyheter

 Fortsetter bowling i Åsane Bowling og Eventsenter     mandag kl.11:00 og til torsdager kl.11:00, da disponerer vi   alle baner


 Se forøvrig aktivitetsplanen for høsten og gi styret   tilbakemeldinger om uklare eller nye saker


 Torsdag 21.okt spilles høstcup - alle cupdeltakere møter 

 kl.10:30, andre spillere møter kl.11:00