Nytt og Nyttig

 Fortsetter bowling i Åsane Bowling og Eventsenter     mand/onsd kl.11:00 


Kveldsbowling i Åsane torsdag 23.sept. kl.18:00 inkludert

utlodning og pizza