Aktuelle nyheter

 Gløggservering torsdag 9.desember flyttes til 

 torsdag 16.desember pga. byggearbeider i hallen

 Torsdag 9.desember blir da vanlig spilledag.


 Julecup, Resultat, se Konkurranser/Julecup


 Resultat Klubbmesterskapet finnes under

 Konkurranser/Klubbmester